ALTANPROFFSEN STHLM

2021-10-25 14.35_edited.jpg

Altanproffsen STHLM är ett företag som primärt arbetar i norra Stockholm. Vi utför markarbeten, stenläggningar och träkonstruktioner för utomhusmiljöer. 

Samtliga uppdrag utförs enligt svenska byggnormer med hänvisning till Boverkets regler, anvisningar från Svenskt Trä och liknande institutioner. Detta säkerställer konstruktioner som klarar av det svenska klimatet och som kan stå i årtionden. 

Vårt utförda arbete faktureras i efterskott enligt offert. Vid större projekt eller vid tillfällen då kostsamt material skall användas faktureras detta i samband med varuleverans. 

Vi besöker gärna den tänkta arbetsplatsen och lyssnar in era behov innan vi skriver en offert på projektet. Vid behov av ritningsarbeten (2D ej CAD) tillkommer kostnad för detta.


Altanproffsen har F-skattsedel och är momsregistrerade i Sverige. Altanproffsen STHLM är ett särskilt bolag under Agaton Group AB.

Jag som driver företaget heter Jesper. Jag har arbetat med formgivning och träkonstruktioner i över 13 år i egen regi. 

Mina kunder uppskattar de kunskaper och erfarenheter jag har i min roll som snickare men värderar ofta min uppriktighet och blick för design ännu högre. Det är något jag är stolt över!

© 2015 - Altanproffsen.se

Altanproffsen STHLM är ett registrerat särskilt företag under Agaton Group AB. 2009 - 2022